Privacy Verklaring

Uw privacy is voor Kapsalon Daniëlle van groot belang, Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd net gebruiken.  In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met uw persoonsgegevens.

Een product of dienst kopen
U kunt bij Kapsalon Danielle producten of diensten kopen. Hierbij gebruiken wij uw persoonsgegevens om de betaling af te handelen.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, eventueel uw betaalgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u geen gebruik meer maakt van onze diensten en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Is een product of dienst niet aanwezig, dan bestellen we dit voor u. Hierbij gebruiken wij uw persoonsgegevens om de bestelling af te handelen. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming.

Als u een abonnement bij ons heeft lopen gebruiken wij ook uw betaalgegeven. Ook dit doen wij alleen op basis van uw toestemming.

Contact/afspraak formulier
Met het contact/afspraak formulier kunt u een afspraak maken of eventueel een vraag stellen.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is om  uw bestelling verder af de kunnen ronden of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude of diefstal aangifte mogen doen bij de politie.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten.

Dit doen wij:
• Per e-mail (komt bijna nooit voor)
• Via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren in de mailbox of op social media.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaat zodat, u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen.  Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaring.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegeven is voor ons  van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

De gegeven worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw de persoonsgegevens invoert.

Wijziging in deze privacyverklaring
Wanneer onze website, producten of diensten wijzingen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
• Uitleg krijgen over welke persoonsgegeven we hebben en wat we daarmee doen.
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
• Het laten corrigeren van fouten.
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
• Intrekken van toestemming.
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact gegevens
Ons bedrijf:                       Kapsalon Daniëlle

Adres:                               Burg. Backxlaan 358

Postcode:                          7711 AL

Plaats:                               Nieuwleusen

Email adres:                       info@kapsalondanielle.nl

Telefoonnummer:               0529-481534